1. endokrin

  endokri´n adj. ~t ORDLED: endo-krin
  Svensk ordbok
 2. multipel endokrin neoplasi

  multipel endokrin neoplasi, MEN, sjukdom som karakteriseras av samtidig förekomst av tumörer i flera endokrina organ.
 3. endokrina organ

  endokrina organ, körtlar som bildar hormoner och insöndrar dessa till blodet.
 4. endokrinologi

  endokrinologi, läran om de endokrina organen.
 5. endokrinologi

  endokrinologi [-gi´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: endo-krino-log-in
  Svensk ordbok
 6. endokrinolog

  endokrinolog [-lå´g] subst. ~en ~er ORDLED: endo-krino-log-en
  Svensk ordbok
 7. insöndring

  insöndring, avsöndring av hormoner från endokrina organ direkt till blodet.
 8. tunntarm

  tunntarm, intestinum tenue, hos människan en ca 6 m lång tarm som utgör den längsta delen av matsmältningskanalen.
 9. hjärna

  hjärna, encefalon, den överordnade delen av nervsystemet hos djur inklusive människa.
 10. Sipples syndrom

  Sipples syndrom, endokrin tumörsjukdom, detsamma som MEN typ IIa; se multipel endokrin neoplasi.