1. expert

  expert är en person som vet speciellt mycket om något, som är en specialist.
 2. expert

  expert´ subst. ~en ~er ORDLED: ex-pert-en
  Svensk ordbok
 3. Expert Sverige AB

  Expert Sverige AB, Kista, butikskedja inom hemelektronik.
 4. expertis

  expertis är en grupp människor som är experter inom ett visst område.
 5. expertsystem

  expertsystem, datorprogram som inom ett avgränsat kunskapsområde erbjuder ett stöd för problemlösning och beslutsfattande, jämförbart med förmågan hos mänskliga experter.

 6. Expertgruppen för forskning om regional utveckling

  Expertgruppen för forskning om regional utveckling, se ERU.
 7. expertis

  experti´s subst. ~en ORDLED: ex-pert-is-en
  Svensk ordbok
 8. Fédération des Experts Comptables Européens

  Fédération des Experts Comptables Européens , europeiskt samarbetsorgan för revisorer och redovisare, se FEE.
 9. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 10. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.