1. fabel

  fabel kallas en typ av saga där djur beter sig som människor.
 2. fabel

  fabel, en särskilt i rysk formalistisk poetik gängse benämning på handlingsgången i ett episkt eller dramatiskt verk, uppfattad i schematisk förenkling.
 3. fabel

  fa´bel subst. ~n fabler ORDLED: fabl-er
  Svensk ordbok
 4. fabeldjursserie

  fabeldjursserie, tecknad serie där talande djur är bärande figurer.
 5. fabeldjur

  fabeldjur är djur med övernaturliga egenskaper som förekommer i sagor och berättelser.
 6. fabelblomma

  fabelblomma, Achimenes pedunculata , art i familjen gloxiniaväxter. Det är en flerårig, upprätt växande, hårig, grön till rödaktig ört, som kan bli 45–90 cm hög.
 7. fabelväsen

  fabelväsen, fabelmänniskor , sådana varelser med övernaturliga drag eller egenskaper som förekom dels i folktron (t.ex. troll och jättar), dels i äldre tiders konst, diktning och lärda tradition, t.ex. sfinxer, cykloper och kentaurer (se fabeldjur).
 8. fabelaktig

  fa`belaktig adj. ~t ORDLED: fabel-akt-ig
  Svensk ordbok
 9. fabeldjur

  fa`beldjur subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fabel--djur-et
  Svensk ordbok
 10. diskurs

  diskurs betyder i dagligt tal samtal, dryftning. I filosofiska och besläktade sammanhang kan ordet beteckna en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp, t.ex. den moraliska, den vetenskapliga eller den religiösa diskursen, eller formen hos en sådan helhet.