1. fagocytos

  fagocytos, förmåga hos en cell att ta upp partiklar och större molekyler, t.ex. mikroorganismer, från omgivningen och bryta ned dessa till mindre molekyler.
 2. endocytos

  endocytos, samlingsterm för upptaget i en cell av bakterier, död vävnad och främmande partiklar, fagocytos, och av substanser i lösning, pinocytos.
 3. granulocyter

  granulocyter, en typ av vita blodkroppar (leukocyter) som kännetecknas av speciella, färgbara korn, granula, inne i cellen.

 4. lysosomer

  lysosomer, organeller i kärnförsedda (eukaryota) celler som innehåller enzymer med förmåga att bryta ned organiska ämnen.
 5. fagocyt

  fagocyt, cell med förmåga att ”äta”, fagocytera, sådana partiklar och större molekyler som uppfattas som främmande.
 6. opsonin

  opsonin, antikropp som reagerar med t.ex. en bakteries yta och därmed gör att bakterien lättare äts upp (fagocyteras) av makrofager.
 7. komplement

  komplement, utfyllnad, tillägg; inom medicinen en grupp proteiner ( komplementfaktorer) i blodplasma som spelar en betydelsefull roll inom kroppens immunförsvar (jämför immunsystem).
 8. blod

  blod, hos människa och andra djur en kroppsvätska med förmåga att ta upp, transportera och leverera bl.a. syre, koldioxid, näringsämnen och ämnesomsättningsprodukter till och från kroppens vävnader och organ.
 9. slemsvampar

  slemsvampar, myxomyceter, Mycetozoa, grupp som har oklar systematisk placering men som numera vanligen förs till understammen amöbor.
 10. köldagglutininer

  köldagglutininer, antikroppar som agglutinerar (sammanklumpar) celler, i regel röda blodkroppar, med maximal verkan vid temperaturer strax över 0 °C.