1. fagocytos

  fagocytos, förmåga hos en cell att ta upp partiklar och större molekyler, t.ex. mikroorganismer, från omgivningen och bryta ned dessa till mindre molekyler.
 2. fagocyt

  fagocyt, cell med förmåga att ”äta”, fagocytera, sådana partiklar och större molekyler som uppfattas som främmande.
 3. lysosomer

  lysosomer, organeller i kärnförsedda (eukaryota) celler som innehåller enzymer med förmåga att bryta ned organiska ämnen.
 4. endocytos

  endocytos, samlingsterm för upptaget i en cell av bakterier, död vävnad och främmande partiklar, fagocytos, och av substanser i lösning, pinocytos.
 5. granulocyter

  granulocyter, sammanfattande benämning på en typ av vita blodkroppar (leukocyter) som kännetecknas av speciella, ofta lätt färgbara korn, granula, inne i cellen.
 6. opsonin

  opsonin, antikropp som reagerar med t.ex. en bakteries yta och därmed gör att bakterien lättare äts upp (fagocyteras) av makrofager.
 7. granulom

  granulom, typ av kronisk inflammatorisk vävnadsreaktion som kännetecknas av härdar uppbyggda av speciella celler och med en diameter av någon millimeter.
 8. komplement

  komplement, utfyllnad, tillägg; inom medicinen en grupp proteiner ( komplementfaktorer) i blodplasma som spelar en betydelsefull roll inom kroppens immunförsvar (jämför immunsystem).
 9. blod

  blod, hos människa och andra djur en kroppsvätska med förmåga att ta upp, transportera och leverera bl.a. syre, koldioxid, näringsämnen och ämnesomsättningsprodukter till och från kroppens vävnader och organ.
 10. eosinofil granulocyt

  eosinofil granulocyt, en typ av vit blodkropp, uppkallad på grund av förmågan hos speciella korn, granula, i cellen att låta sig färgas av eosin.