1. fagocytos

  fagocytos, förmåga hos en cell att ta upp partiklar och större molekyler, t.ex. mikroorganismer, från omgivningen och bryta ned dessa till mindre molekyler.
 2. lysosomer

  lysosomer, organeller i kärnförsedda (eukaryota) celler som innehåller enzymer med förmåga att bryta ned organiska ämnen.
 3. endocytos

  endocytos, samlingsterm för upptaget i en cell av bakterier, död vävnad och främmande partiklar, fagocytos, och av substanser i lösning, pinocytos.
 4. fagocyt

  fagocyt, cell med förmåga att ”äta”, fagocytera, sådana partiklar och större molekyler som uppfattas som främmande.
 5. granulocyter

  granulocyter, sammanfattande benämning på en typ av vita blodkroppar (leukocyter) som kännetecknas av speciella, ofta lätt färgbara korn, granula, inne i cellen.
 6. granulom

  granulom, typ av kronisk inflammatorisk vävnadsreaktion som kännetecknas av härdar uppbyggda av speciella celler och med en diameter av någon millimeter.
 7. komplement

  komplement, utfyllnad, tillägg; inom medicinen en grupp proteiner ( komplementfaktorer) i blodplasma som spelar en betydelsefull roll inom kroppens immunförsvar (jämför immunsystem).
 8. opsonin

  opsonin, antikropp som reagerar med t.ex. en bakteries yta och därmed gör att bakterien lättare äts upp (fagocyteras) av makrofager.
 9. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.
 10. Kupffer-cell

  Kupffer-cell, celltyp i levern tillhörande det mononukleära fagocytsystemet (MPS).