1. fagocytos

  fagocytos, förmåga hos en cell att ta upp partiklar och större molekyler, t.ex. mikroorganismer, från omgivningen och bryta ned dessa till mindre molekyler.
 2. lysosomer

  lysosomer, organeller i kärnförsedda (eukaryota) celler som innehåller enzymer med förmåga att bryta ned organiska ämnen.
 3. granulom

  granulom, typ av kronisk inflammatorisk vävnadsreaktion som kännetecknas av härdar uppbyggda av speciella celler och med en diameter av någon millimeter.
 4. fagocyt

  fagocyt, cell med förmåga att ”äta”, fagocytera, sådana partiklar och större molekyler som uppfattas som främmande.
 5. slemsvampar

  slemsvampar, myxomyceter, Mycetozoa, grupp som har oklar systematisk placering men som numera vanligen förs till understammen amöbor.
 6. komplement

  komplement, utfyllnad, tillägg; inom medicinen en grupp proteiner ( komplementfaktorer) i blodplasma som spelar en betydelsefull roll inom kroppens immunförsvar (jämför immunsystem).
 7. granulocyter

  granulocyter, sammanfattande benämning på en typ av vita blodkroppar (leukocyter) som kännetecknas av speciella, ofta lätt färgbara korn, granula, inne i cellen.
 8. endocytos

  endocytos, samlingsterm för upptaget i en cell av bakterier, död vävnad och främmande partiklar, fagocytos, och av substanser i lösning, pinocytos.
 9. opsonin

  opsonin, antikropp som reagerar med t.ex. en bakteries yta och därmed gör att bakterien lättare äts upp (fagocyteras) av makrofager.
 10. Ilja Metjnikov

  Metjnikov, Ilja, 1845–1916, rysk zoolog och mikrobiolog, professor i Odessa 1870–82, från 1888 knuten till Pasteurinstitutet i Paris.