1. forntid

  forntid, (sedan länge) förfluten tid; i svensk historia och arkeologi tiden från människans invandring till kristendomens införande på 1000-talet alternativt införandet av skriftkultur.
 2. forntida

  fo`rntida adj., ingen böjning ORDLED: forn--tida
  Svensk ordbok
 3. forntid

  fo`rntid subst. ~en ~er ORDLED: forn--tid-en
  Svensk ordbok
 4. pyramid

  pyramid, antik grekisk benämning på en typ av fornegyptiska, främst kungliga gravmonument, komponenter i byggnadskomplex bestående av ett daltempel i öster, en processionsgång västerut till ett pyramidtempel vid foten av själva pyramiden.
 5. järn

  järn, metalliskt grundämne, över­gångs­metall i periodiska systemets grupp 8, känt sedan forntiden och den tekniskt och ekonomiskt viktigaste av alla metaller.
 6. stadsstat

  stadsstat, stad som med sitt omgivande territorium utgör en självständig stat.
 7. Mesopotamien

  Mesopotamien, traditionell benämning på landet mellan floderna Eufrat och Tigris, delvis även områdena öster och väster därom.
 8. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa; 357 022 km2, 81,1 miljoner invånare (2015).

 9. Babylonien

  Babylonien, forntida semitiskt rike med centrum vid floden Eufrat i södra Mesopotamien i nuvarande södra Irak från ca 2000 till 539 f.Kr.; även benämning på detta område under de följande århundradena.
 10. atrium

  atrium, det romerskt antika bostadshusets centrala rum omgivet av mindre rum och med taköppning i mitten ( compluvium) samt därunder en nedsänkt bassäng ( impluvium).