1. forntid

  forntid, (sedan länge) förfluten tid; i svensk historia och arkeologi tiden från människans invandring till kristendomens införande på 1000-talet alternativt införandet av skriftkultur.
 2. forntida

  fo`rntida adj., ingen böjning ORDLED: forn--tida
  Svensk ordbok
 3. forntid

  fo`rntid subst. ~en ~er ORDLED: forn--tid-en
  Svensk ordbok
 4. järn

  järn, metalliskt grundämne, över­gångs­metall i periodiska systemets grupp 8, känt sedan forntiden och den tekniskt och ekonomiskt viktigaste av alla metaller.
 5. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa; 357 022 km2, 82,6 miljoner invånare (2016).

 6. koppar

  koppar, metalliskt grundämne, en av de sedan forntiden av människan använda metallerna, jämte silver och guld hörande till myntmetallerna i periodiska systemets grupp 11, kemiskt tecken Cu.
 7. katter

  katter, forntida germanstam, se chatter.
 8. pyramid

  pyramid, antik grekisk benämning på en typ av fornegyptiska, främst kungliga gravmonument, komponenter i byggnadskomplex bestående av ett daltempel i öster, en processionsgång västerut till ett pyramidtempel vid foten av själva pyramiden.
 9. Irak

  Irak, stat i Mellanöstern; 438 300 km2, 38,1 miljoner invånare (2016).

 10. Turkiet

  Turkiet, stat i Mellanöstern; 779 400 km2, 79,5 miljoner invånare (2016).