1. hen

  hen, könsneutralt personligt pronomen i stället för hon och han.
 2. hen

  hen, detsamma som bryne.
 3. Harald Hen

  Harald Hen, död 1080, dansk kung från 1074, son till Sven Estridsson.
 4. hena

  he`na verb ~de ~t ORDLED: hen-ar SUBST.: henande, hening
  Svensk ordbok
 5. henna

  henna [hen´a el. hen`a] subst. ~n ORDLED: henn-an
  Svensk ordbok
 6. henry

  hen´ry subst., plur. ~, n-genus FÖRK.: H
  Svensk ordbok
 7. hennes

  henn`es pron.
  Svensk ordbok
 8. henne

  henne se hon
  Svensk ordbok
 9. Henrik Ibsen

  Ibsen, Henrik, född 20 mars 1828, död 23 maj 1906, norsk dramatiker.
 10. Henri Rousseau

  Rousseau, Henri, 1844–1910, fransk konstnär, ofta kallad le Douanier (’tullaren’).