1. indelningsverket

  indelningsverket, administrativt system för hantering av statens inkomster och utgifter inom äldre svensk förvaltning.
 2. indelt soldat

  indelt soldat, soldat inom det militära indelningsverket.
 3. ständiga knektehållet

  ständiga knektehållet, en del av det militära indelningsverket.
 4. soldattorp

  soldattorp, torp som under indelningsverket var upplåtet åt en soldat för dennes försörjning.
 5. rusthåll

  rusthåll, hemman som anskaffade och underhöll ryttare med häst och utrustning.
 6. Karl XI

  Karl XI, född 24 november 1655, död 5 april 1697, svensk kung från 1660, son till Karl X Gustav och Hedvig Eleonora.
 7. knekt

  knekt, förr benämning på underordnade manliga befattningshavare av skilda slag, t.ex. fångknekt, slottsknekt, stallknekt, foderknekt.
 8. reduktioner

  reduktioner, indragningar till kronan av främst jord och jordinkomster (jordräntor).
 9. rote

  rote, äldre benämning på ett antal markägare som tillsammans hade att utföra vissa åtaganden som ålagts dem av myndigheterna.
 10. officersboställe

  officersboställe, jordbruksfastighet som staten genom Karl XI:s indelningsverk från slutet av 1600-talet fram till 1879 upplät som bostad och löneersättning till krigsmaktens officerare; jämför boställe.