1. kommersiell

  kommersiell, som i första hand tjänar vinstintressen; affärsinriktad.
 2. Kommerskollegium

  Kommerskollegium, ämbetsverk under Utrikesdepartementet för frågor som rör handelspolitik och utrikeshandel.
 3. kommersiellt flyg

  kommersiellt flyg definieras formellt som ”luftfart i förvärvssyfte”.
 4. kommers

  kommers, äldre benämning på handel och köpenskap, ofta livlig.
 5. kommerseråd

  kommerseråd (av franska commerce, av latin commercium ’varuutbyte’, ’handel’, ’köpenskap’, av com-, se kon-, och merx ’handelsvara’), titel använd för högre ämbetsmän i Kommerskollegium från och med 1682; den tillkommer numera enhetscheferna.
 6. Kommersant

  Kommersant, rysk oberoende affärstidning, dagstidning sedan 1992.
 7. kommers

  kommers´ subst. ~en ~er ORDLED: kom-mers-en
  Svensk ordbok
 8. kommersiell

  kommersiell´ adj. ~t ORDLED: kom-mersi-ell
  Svensk ordbok
 9. kommerskollegium

  kommers`kollegium subst. kommerskollegiet kommerskollegier ORDLED: kom-mers--kol-legi-et
  Svensk ordbok
 10. kommerseråd

  kommers`eråd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kom-merse--råd-et
  Svensk ordbok