1. kommersiell

  kommersiell, som i första hand tjänar vinstintressen; affärsinriktad.
 2. Kommerskollegium

  Kommerskollegium, ämbetsverk under Utrikesdepartementet för frågor som rör handelspolitik och utrikeshandel.
 3. kommers

  kommers, äldre benämning på handel och köpenskap, ofta livlig.
 4. kommerseråd

  kommerseråd (av franska commerce, av latin commercium ’varuutbyte’, ’handel’, ’köpenskap’, av com-, se kon-, och merx ’handelsvara’), titel använd för högre ämbetsmän i Kommerskollegium från och med 1682; den tillkommer numera enhetscheferna.
 5. Kommersant

  Kommersant, rysk oberoende affärstidning, dagstidning sedan 1992.
 6. kommersiellt flyg

  kommersiellt flyg definieras formellt som ”luftfart i förvärvssyfte”.
 7. kommers

  kommers´ subst. ~en ~er ORDLED: kom-mers-en
  Svensk ordbok
 8. kommersiell

  kommersiell´ adj. ~t ORDLED: kom-mersi-ell
  Svensk ordbok
 9. kommerskollegium

  kommers`kollegium subst. kommerskollegiet kommerskollegier ORDLED: kom-mers--kol-legi-et
  Svensk ordbok
 10. kommerseråd

  kommers`eråd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kom-merse--råd-et
  Svensk ordbok