1. ledband

  ledband, stramt bindvävsband (ligament) som håller samman skelettdelarna i en led, t.ex. sidoligament ( ligamentum collaterale) och korsband ( ligamentum cruciatum) i knäet.
 2. ledband

  le`dband subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: led--band-et
  Svensk ordbok
 3. vrickning

  vrickning, stukning, distorsion, skada som inträffar vid en okontrollerad kraftig påfrestning på en led, vanligen fotleden.
 4. ligament

  ligament är band i kroppen av bindväv som inte är töjbar.
 5. korsband

  korsband, ligamenta cruciata , två ledband som korsar varandra inuti knäleden.
 6. ryggrad

  ryggrad, kotpelare, columna vertebralis, längs ryggsidan löpande och stödjande del av ryggradsdjurens skelett, som tillsammans med skallen, revbenen och bröstbenet bildar axialskelettet. Hos fyrfotadjur utgör den även ett stöd för bäckenet och, via revbenen och bröstbenet, för skuldergördeln.
 7. spinalutskott

  spinalutskott, processus spinosus , taggutskott på en ryggkota.
 8. reumatiska sjukdomar

  reumatiska sjukdomar, sammanfattande benämning på de åkommor som drabbar hållnings- och rörelseorganen med smärta och funktionsinskränkning.
 9. iliofemoralis

  iliofemoralis, anatomisk term för något som har samband med tarmbenet och lårbenet, t.ex. ligamentum iliofemorale, ledband på höftledens framsida.
 10. entesopati

  entesopati, lokal sjuklig förändring med ömhet och inflammation i infästningspunkter för ledband och senor i skelettet.