1. ledband

  ledband, stramt bindvävsband (ligament) som håller samman skelettdelarna i en led, t.ex. sidoligament ( ligamentum collaterale) och korsband ( ligamentum cruciatum) i knäet.
 2. ledband

  le`dband subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: led--band-et
  Svensk ordbok
 3. korsband

  korsband, ligamenta cruciata , två ledband som korsar varandra inuti knäleden.
 4. ligament

  ligament är band i kroppen av bindväv som inte är töjbar.
 5. spinalutskott

  spinalutskott, processus spinosus , taggutskott på en ryggkota.
 6. led

  led, articulatio, hos ryggradsdjur rörlig förbindelse mellan två eller flera skelettdelar, där ändstyckena är klädda med ledbrosk (hyalint brosk, se brosk).
 7. gångjärnsled

  gångjärnsled, ginglymus, led med cylinderformigt ledhuvud som står vinkelrätt mot benets längdaxel.
 8. ryggrad

  ryggrad, kotpelare, columna vertebralis, längs ryggsidan löpande och stödjande del av ryggradsdjurens skelett, som tillsammans med skallen, revbenen och bröstbenet bildar axialskelettet. Hos fyrfotadjur utgör den även ett stöd för bäckenet och, via revbenen och bröstbenet, för skuldergördeln.
 9. epikondyl

  epikondyl, ledhuvudutskott på överarmsbenet respektive lårbenet på vardera sidan av armbågsleden respektive knäleden.
 10. kontraktur

  kontraktur, inskränkt rörlighet på grund av skrumpning av mjuka kroppsvävnader.