1. matematik

  matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.
 2. matematik

  matemati´k subst. ~en ORDLED: matem-at-ik-en
  Svensk ordbok
 3. diskret matematik

  diskret matematik, det matematiska studiet av diskreta storheter och system till skillnad från kontinuerliga.
 4. konstruktiv matematik

  konstruktiv matematik, benämning på flera olika matematiska riktningar som har det gemensamt att de ser matematiska objekt som i någon mening konstruerade av oss, inte som existerande oberoende av oss.
 5. matematikens filosofi

  matematikens filosofi, en gren av filosofin nära besläktad med matematisk grundvalsforskning, vilken dock vanligen räknas som en matematisk disciplin.
 6. matematikmaskin

  matematikmaskin, tidig benämning på dator.
 7. Matematikmaskinnämnden

  Matematikmaskinnämnden, statlig myndighet, verksam 1948–63, med uppgift att ge svenska myndigheter tillgång till datorer (då benämnda siffer- eller matematikmaskiner).
 8. matematikprocessor

  matematikprocessor, inom datatekniken äldre benämning på coprocessor för flyttalsaritmetik och eventuellt vanliga matematiska funktioner.
 9. matematiker

  matema´tiker subst. ~n, plur. ~ ORDLED: matem-at-ik-ern
  Svensk ordbok
 10. Svenska matematikersamfundet

  Svenska matematikersamfundet, ideell förening, bildad 1950, med syfte att främja matematiken bl.a. genom att underlätta kontakten mellan matematiker och genom att informera om matematikens betydelse i samhället.