1. myntenhet

  myn`tenhet subst. ~en ~er ORDLED: mynt--en-het-en
  Svensk ordbok
 2. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 321,2 miljoner invånare (2015).

 3. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa; 528 447 km2, varav 407 311 km2 är landareal, 9 920 881 invånare (2016).

 4. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien; 3,2 miljoner km2, 1 314 miljoner invånare (2015).

 5. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa; 244 233 km2, 65,1 miljoner invånare (2015).

 6. Kina

  Kina, stat i östra Asien; 9,6 miljoner km2, 1 380 miljoner invånare (2015), inklusive Hongkong.

 7. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa; 357 022 km2, 81,1 miljoner invånare (2015).

 8. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa; 551 700 km2, 64,3 miljoner invånare (2015).

 9. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa; 131 960 km2, 11,5 miljoner invånare (2015).

 10. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika; 1 221 038 km2, 55 miljoner invånare (2015).