1. myntenhet

  myn`tenhet subst. ~en ~er ORDLED: mynt--en-het-en
  Svensk ordbok
 2. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa; 528 447 km2, varav 407 311 km2 är landareal, 10 miljoner invånare (2017). 

 3. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 323,9 miljoner invånare (2016).

 4. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa; 357 022 km2, 82,6 miljoner invånare (2016).

 5. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien; 3,2 miljoner km2, 1 329 miljoner invånare (2016).

 6. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa; 244 233 km2, 65,6 miljoner invånare (2016).

 7. Rwanda

  Rwanda, stat i östra Centralafrika; 26 000 km2, 11,9 miljoner invånare (2016).

 8. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa; 551 700 km2, 64,6 miljoner invånare (2016).

 9. Kina

  Kina, stat i östra Asien; 9,6 miljoner km2, 1 386 miljoner invånare (2016), inklusive Hongkong.

 10. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika; 1,2 miljoner km2, 55,7 miljoner invånare (2016).