1. ordbok

  ordbok, liksom lexikon en ordnad förteckning över en väsentlig del av ett språks ord med uppgifter av någon av de typer som anges i det följande.
 2. ordbok

  o`rdbok subst. ~en ordböcker ORDLED: ord--bok-en
  Svensk ordbok
 3. Nusvensk ordbok

  Nusvensk ordbok, ordbok i tio band (1915–72) över svenska språket under 1800-talets senare och 1900-talets första hälft (omtryckt 1981 i fem band).
 4. Svenska Akademiens ordbok

  Svenska Akademiens ordbok, SAOB, ordbok över svenska språket från 1521 och framåt, utgiven sedan 1898 av Svenska Akademien och med redaktion i Lund.

 5. Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien

  Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, SO, ordbok i två band utgiven 2009.
 6. halvfranskt band

  halvfranskt band, benämning på halvskinnband, bokband med rygg och hörn överdragna med skinn.
 7. Nationalencyklopedin

  Nationalencyklopedin, NE, allmänt uppslagsverk på vetenskaplig grund, ursprungligen utgivet i 20 band 1989–96 av Bra Böcker AB, Höganäs.

 8. lexikon

  lexikon, ordnad förteckning över en väsentlig del av ett språks ord med uppgifter av någon av de typer som anges i det följande.
 9. ordlista

  ordlista, ordnad förteckning över en samling ord i ett språk med kortfattade uppgifter om orden.
 10. SAOB

  SAOB, förkortning för Svenska Akademiens ordbok.