1. simmare

  simm`are subst. ~n äv. simmarn, plur. ~, best. plur. simmarna ORDLED: simm-ar-en
  Svensk ordbok
 2. Simmer-ring

  Simmer-ring ®, varunamn för radialtätning.
 3. simmig

  simm`ig adj. ~t ORDLED: simm-ig
  Svensk ordbok
 4. simma

  simm`a verb ~de äv. sam, ~t äv. summit, ~d äv. summen, ~de äv. sumna, pres. ~r ORDLED: simm-ar SUBST.: simmande, simning
  Svensk ordbok
 5. vithaj

  vithaj, Carcharodon carcharias, art i underfamiljen jättehajar.
 6. bläckfiskar

  bläckfiskar, Cephalopoda, klass havslevande blötdjur.
 7. gädda

  gädda, Esox lucius, art i familjen gäddfiskar.
 8. kapybara

  kapybara, capybara, vattensvin, Hydrochaeris hydrochaeris, den enda arten i gnagarfamiljen kapybaror.
 9. älg

  älg, europeisk älg, Alces alces, art i familjen hjortdjur.
 10. plankton

  plankton, organismer som svävar fritt i vattnet i hav ( haliplankton) och sjöar ( limnoplankton) och därför är mer eller mindre beroende av vattenmassans rörelser, till skillnad från aktivt simmande djur (nekton) och bottenlevande organismer (bentos).