1. slaktvikt

  slaktvikt, slaktutbyte , den del av en djurkropp som producenten får betalt för.
 2. slaktvikt

  slak`tvikt subst. ~en ORDLED: slakt--vikt-en
  Svensk ordbok
 3. levande vikt

  levande vikt, djurets vikt levande i motsats till slaktvikt.
 4. husdjursavel

  husdjursavel, systematiska åtgärder att för varje generation förbättra en husdjursras eller husdjursstam så att den får alltmer önskvärda arvsanlag.
 5. dilamm

  dilamm, i slaktledet benämning på ett ca 10 veckor gammalt lamm med en slaktvikt av högst 13 kg.
 6. svin

  svin, tamsvin, domesticerade former av vildsvin.
 7. leicester

  leicester, brittisk fårras, vanligen vit till färgen.
 8. mellankalv

  mellankalv, den i Sverige vanligaste formen av kalvkött.
 9. passad vikt

  passad vikt, rådjurets och kron- eller dovhjortens vikt när djuret passats, dvs. vikten av hela kroppen utom inälvorna.
 10. gödkalv

  gödkalv, kalv som föds upp på huvudsakligen helmjölk eller mjölkersättning.