1. slaktvikt

  slaktvikt, slaktutbyte , den del av en djurkropp som producenten får betalt för.
 2. slaktvikt

  slak`tvikt subst. ~en ORDLED: slakt--vikt-en
  Svensk ordbok
 3. levande vikt

  levande vikt, djurets vikt levande i motsats till slaktvikt.
 4. dilamm

  dilamm, i slaktledet benämning på ett ca 10 veckor gammalt lamm med en slaktvikt av högst 13 kg.
 5. mellankalv

  mellankalv, den i Sverige vanligaste formen av kalvkött.
 6. gödkalv

  gödkalv, kalv som föds upp på huvudsakligen helmjölk eller mjölkersättning.
 7. passad vikt

  passad vikt, rådjurets och kron- eller dovhjortens vikt när djuret passats, dvs. vikten av hela kroppen utom inälvorna.
 8. skånegås

  skånegås, svensk lantras av gås som är vit med karakteristiska grå tecken på huvud och vingar.
 9. svin

  svin, tamsvin, domesticerade former av vildsvin.
 10. shropshire

  shropshire, brittisk fårras, utvecklad i början av 1800-talet från bl.a. southdown.