1. slaktvikt

  slaktvikt, slaktutbyte , den del av en djurkropp som producenten får betalt för.
 2. slaktvikt

  slak`tvikt subst. ~en ORDLED: slakt--vikt-en
  Svensk ordbok
 3. levande vikt

  levande vikt, djurets vikt levande i motsats till slaktvikt.
 4. dilamm

  dilamm, i slaktledet benämning på ett ca 10 veckor gammalt lamm med en slaktvikt av högst 13 kg.
 5. husdjursavel

  husdjursavel, systematiska åtgärder att för varje generation förbättra en husdjursras eller husdjursstam så att den får alltmer önskvärda arvsanlag.
 6. passad vikt

  passad vikt, rådjurets och kron- eller dovhjortens vikt när djuret passats, dvs. vikten av hela kroppen utom inälvorna.
 7. leicester

  leicester, brittisk fårras, vanligen vit till färgen.
 8. svin

  svin, tamsvin, domesticerade former av vildsvin.
 9. shropshire

  shropshire, brittisk fårras, utvecklad i början av 1800-talet från bl.a. southdown.
 10. mellankalv

  mellankalv, den i Sverige vanligaste formen av kalvkött.