1. slaktvikt

  slaktvikt, slaktutbyte , den del av en djurkropp som producenten får betalt för.
 2. slaktvikt

  slak`tvikt subst. ~en ORDLED: slakt--vikt-en
  Svensk ordbok
 3. levande vikt

  levande vikt, djurets vikt levande i motsats till slaktvikt.
 4. husdjursavel

  husdjursavel, systematiska åtgärder att för varje generation förbättra en husdjursras eller husdjursstam så att den får alltmer önskvärda arvsanlag.
 5. svin

  svin, tamsvin, domesticerade former av vildsvin.
 6. dilamm

  dilamm, i slaktledet benämning på ett ca 10 veckor gammalt lamm med en slaktvikt av högst 13 kg.
 7. passad vikt

  passad vikt, rådjurets och kron- eller dovhjortens vikt när djuret passats, dvs. vikten av hela kroppen utom inälvorna.
 8. mellankalv

  mellankalv, den i Sverige vanligaste formen av kalvkött.
 9. leicester

  leicester, brittisk fårras, vanligen vit till färgen.
 10. oxford down

  oxford down, fårras härstammande från södra England där får hållits på bete på kalkgrund sedan förromersk tid.