1. slavisk

  sla´visk adj. ~t ORDLED: slav-isk
  Svensk ordbok
 2. slavisk religion

  slavisk religion, se slaver (Religion).
 3. slavisk efterbildning

  slavisk efterbildning, närgången efterbildning eller ren kopiering av utförandet eller utseendet på andra näringsidkares produkter eller av förpackningar eller kännetecken på dessa.
 4. slaviska borgar

  slaviska borgar, kulturellt särdrag i slavernas expansion från 700-talet; dessförinnan var anläggandet av borgar ovanligt.
 5. slaviska språk

  slaviska språk, en gren av de indoeuropeiska språken.
 6. balto-slaviska språk

  balto-slaviska språk, sammanfattande benämning på baltiskan och slaviskan på grund av deras många, ofta slående likheter.
 7. Ryska federationen

  Ryska federationen, Ryssland, stat i norra Europa och Asien; 17 miljoner km2, 143,7 miljoner invånare (2014).

 8. Ostrogbibeln

  Ostrogbibeln , den äldsta kyrkslaviska helbibeln, tryckt i Ostrog, Ukraina, 1580–81 av Ivan Fjodorov.
 9. Bulgarien

  Bulgarien, stat på östra Balkanhalvön i sydöstra Europa; 110 994 km2, 7,2 miljoner invånare (2015).

 10. varjager

  varjager (ryska varjagi), slavisk benämning på icke-slaviska folk i östersjöområdet, huvudsakligen svenskar.