1. slavisk

  sla´visk adj. ~t ORDLED: slav-isk
  Svensk ordbok
 2. slavisk religion

  slavisk religion, se slaver (Religion).
 3. slavisk efterbildning

  slavisk efterbildning, närgången efterbildning eller ren kopiering av utförandet eller utseendet på andra näringsidkares produkter eller av förpackningar eller kännetecken på dessa.
 4. slaviska språk

  slaviska språk, en gren av de indoeuropeiska språken.
 5. slaviska borgar

  slaviska borgar, kulturellt särdrag i slavernas expansion från 700-talet; dessförinnan var anläggandet av borgar ovanligt.
 6. balto-slaviska språk

  balto-slaviska språk, sammanfattande benämning på baltiskan och slaviskan på grund av deras många, ofta slående likheter.
 7. jiddisch

  jiddisch, yiddish, ashkenaziska, germanskt språk, ett av huvudspråken för judar i förskingringen, vid sidan av bl.a. ladino, hebreiska och arabiska, ett av de nationella minoritetsspråken i Sverige.
 8. Ryska federationen

  Ryska federationen, Ryssland, stat i norra Europa och Asien; 17 miljoner km2, 144,3 miljoner invånare (2016).

 9. indoeuropeiska språk

  indoeuropeiska språk, språkfamilj som omfattar språk som har talats länge i Europa och Asien; de talas i dag av uppemot 3 miljarder människor.
 10. ortodoxa kyrkor

  ortodoxa kyrkor, kyrkor särskilt i Östeuropa med ursprung i östra medelhavsområdet under de första århundradena e.Kr.