1. stenfrukt

  stenfrukt, saftig frukt som karakteriseras av att den innehåller en vanligen mycket hårdväggig ”sten”.
 2. stenfrukt

  ste`nfrukt subst. ~en ~er ORDLED: sten--frukt-en
  Svensk ordbok
 3. körsbär

  körsbär är en stenfrukt och egentligen inte ett bär.

 4. mango

  mango, Mangifera indica, art i familjen sumakväxter.

 5. hägg

  hägg är en växt som växer antingen som en buske eller som ett träd.
 6. mandel

  mandel, mandelträd, Prunus dulcis, art i familjen rosväxter.

 7. getapel

  getapel är en växt som växer antingen som en buske eller som ett träd.
 8. brakved

  brakved, Frangula alnus, art i familjen brakvedsväxter.
 9. järnek

  järnek, kristtorn, Ilex aquifolium, art i familjen järneksväxter.
 10. aprikos

  aprikos, Prunus armeniaca, art inom familjen rosväxter.