1. stenfrukt

  stenfrukt, saftig frukt som karakteriseras av att den innehåller en vanligen mycket hårdväggig ”sten”.
 2. stenfrukt

  ste`nfrukt subst. ~en ~er ORDLED: sten--frukt-en
  Svensk ordbok
 3. brakved

  brakved, Frangula alnus, art i familjen brakvedsväxter.
 4. mango

  mango, Mangifera indica, art i familjen sumakväxter.

 5. körsbär

  körsbär är en stenfrukt och egentligen inte ett bär.

 6. järnek

  järnek, kristtorn, Ilex aquifolium, art i familjen järneksväxter.
 7. mandel

  mandel, mandelträd, Prunus dulcis, art i familjen rosväxter.

 8. getapel

  getapel är en växt som växer antingen som en buske eller som ett träd.
 9. hägg

  hägg, Prunus padus, art i familjen rosväxter.
 10. kaffe

  kaffe, Coffea, släkte måreväxter med cirka 125 arter buskar eller småträd, de flesta hemmahörande i tropiska Afrika.