1. stenfrukt

  stenfrukt, saftig frukt som karakteriseras av att den innehåller en vanligen mycket hårdväggig ”sten”.
 2. stenfrukt

  ste`nfrukt subst. ~en ~er ORDLED: sten--frukt-en
  Svensk ordbok
 3. mango

  mango, Mangifera indica, art i familjen sumakväxter.

 4. körsbär

  körsbär är en stenfrukt och egentligen inte ett bär.

 5. getapel

  getapel är en växt som växer antingen som en buske eller som ett träd.
 6. hägg

  hägg, Prunus padus, art i familjen rosväxter.
 7. brakved

  brakved, Frangula alnus, art i familjen brakvedsväxter.
 8. fläder

  fläder är en växt som växer antingen som en buske eller som ett litet träd.
 9. mandel

  mandel, mandelträd, Prunus dulcis, art i familjen rosväxter.

 10. järnek

  järnek, kristtorn, Ilex aquifolium, art i familjen järneksväxter.