1. stenfrukt

  stenfrukt, saftig frukt som karakteriseras av att den innehåller en vanligen mycket hårdväggig ”sten”.
 2. stenfrukt

  ste`nfrukt subst. ~en ~er ORDLED: sten--frukt-en
  Svensk ordbok
 3. mango

  mango, Mangifera indica, art i familjen sumakväxter.

 4. körsbär

  körsbär är en stenfrukt och egentligen inte ett bär.

 5. fläder

  fläder är en växt som växer antingen som en buske eller som ett litet träd.
 6. getapel

  getapel, vägtorn, Rhamnus catharticus, art i familjen brakvedsväxter.
 7. mandel

  mandel, mandelträd, Prunus dulcis, art i familjen rosväxter.

 8. brakved

  brakved, Frangula alnus, art i familjen brakvedsväxter.
 9. järnek

  järnek, kristtorn, Ilex aquifolium, art i familjen järneksväxter.
 10. hägg

  hägg är en växt som växer antingen som en buske eller som ett träd.