1. vakt

  vakt, kort benämning på vaktpost (militär), väktare (t.ex. parkeringsvakt), vaktstyrka (t.ex. högvakt), vaktlag, vakttjänst, vaktpass, lokal där vaktstyrka är förlagd, inpasseringsställe till bevakat område.
 2. vakt

  vakt, inom tekniken en apparat i en kontroll- eller skyddsutrustning som övervakar någon storhet (t.ex. temperatur) i en process och som träder i funktion (t.ex. felsignalerar eller kopplar bort sitt skyddsobjekt) om storheten uppnår ett definierat gränsvärde.
 3. vakt

  vakt subst. ~en ~er ORDLED: vakt-en
  Svensk ordbok
 4. Konungens stora vakt

  Konungens stora vakt, uppvaktning som fram till 1974 följde kungen i ceremoniella sammanhang, särskilt vid riksdagens högtidliga öppnande.
 5. Vakttornet

  Vakttornet, engelska The Watchtower, sedan 1879 huvudorgan för Jehovas vittnen.
 6. vaktlar

  vaktlar, sammanfattande namn på flera släkten av de minsta fälthönsen.
 7. vaktel

  vaktel, Coturnix coturnix, art i fågelfamiljen fälthöns.
 8. vaktelbär

  vaktelbär, Gaultheria , släkte ljungväxter med ca 120 arter ständigt gröna, upprätta eller nedliggande buskar eller halvbuskar i Amerika, Asien och Australien.
 9. vaktjakt

  vaktjakt, jaktmetod som innebär att jägaren inväntar viltet vid platser där det söker sin föda eller vid kända viltväxlar.
 10. vaktelastrilder

  vaktelastrilder, Ortygospiza , släkte i fågelfamiljen astrilder med tre arter i tropiska Afrika.