1. vakt

    vakt, kort benämning på vaktpost (militär), väktare (t.ex. parkeringsvakt), vaktstyrka (t.ex. högvakt), vaktlag, vakttjänst, vaktpass, lokal där vaktstyrka är förlagd, inpasseringsställe till bevakat område.
  2. vakt

    vakt, inom tekniken en apparat i en kontroll- eller skyddsutrustning som övervakar någon storhet (t.ex. temperatur) i en process och som träder i funktion (t.ex. felsignalerar eller kopplar bort sitt skyddsobjekt) om storheten uppnår ett definierat gränsvärde.
  3. vakt

    vakt subst. ~en ~er ORDLED: vakt-en
    Svensk ordbok
  4. Konungens stora vakt

    Konungens stora vakt, uppvaktning som fram till 1974 följde kungen i ceremoniella sammanhang, särskilt vid riksdagens högtidliga öppnande.
  5. vaktel

    vaktel, Coturnix coturnix, art i fågelfamiljen fälthöns.
  6. vaktelbär

    vaktelbär, Gaultheria , släkte ljungväxter med ca 120 arter ständigt gröna, upprätta eller nedliggande buskar eller halvbuskar i Amerika, Asien och Australien.
  7. vaktjakt

    vaktjakt, jaktmetod som innebär att jägaren inväntar viltet vid platser där det söker sin föda eller vid kända viltväxlar.
  8. Vakttornet

    Vakttornet, engelska The Watchtower, sedan 1879 huvudorgan för Jehovas vittnen.
  9. vaktelastrilder

    vaktelastrilder, Ortygospiza , släkte i fågelfamiljen astrilder med tre arter i tropiska Afrika.
  10. vaktparad

    vaktparad, militär vaktstyrkas marsch i parad med musikkår till vakttjänstgöring.