1. vapen

  vapen, utrustning för strid, jakt och tävling.
 2. vapen

  vapen, heraldiskt attribut, t.ex. sköld med sköldemärke, rangkrona eller hjälm med hjälmprydnad; se heraldik.
 3. vapen

  va´pen subst. vapnet, plur. ~, best. plur. vapnen ORDLED: vapn-et
  Svensk ordbok
 4. V-vapen

  V-vapen kallas de robotvapen som Tyskland konstruerade och använde under andra världskriget.
 5. konventionella vapen

  konventionella vapen, vapen som verkar främst genom kulor, tryck och splitter och har begränsad effekt.
 6. finkalibriga vapen

  finkalibriga vapen, skjutvapen med kaliber (inre eldrörsdiameter) mindre än 20 mm.
 7. rekylfria vapen

  rekylfria vapen, vapen där en del av krutgaserna strömmar ut bakåt ur ett öppet eldrör, samtidigt som resten av krutgaserna och projektilen rör sig framåt.
 8. borgerligt vapen

  borgerligt vapen kallas i heraldiken en ofrälse persons vapensköld med eventuella tillbehör.
 9. binära vapen

  binära vapen, se binär teknik.
 10. blanka vapen

  blanka vapen, annan benämning på blankvapen.