1. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H 2O.
 2. vatten

  vatt´en subst. vattnet, plur. ~, best. plur. vattnen ORDLED: vatt-net
  Svensk ordbok
 3. bräckt vatten

  bräckt vatten, detsamma som brackvatten.
 4. tungt vatten

  tungt vatten, D 2O, vatten som innehåller tungt väte, deuterium, i stället för vanligt väte.
 5. destillerat vatten

  destillerat vatten, aqua destillata, aq. dest., vatten som genom destillation befriats från icke flyktiga föroreningar (t.ex. lösta salter och vissa organiska ämnen).
 6. hårt vatten

  hårt vatten, benämning på vatten som innehåller kalcium-, magnesium- och ibland järn(II)salter, huvudsakligen som vätekarbonater, klorider eller sulfater.
 7. mjukt vatten

  mjukt vatten är vatten som innehåller bara lite salter av kalcium och magnesium.
 8. vadost vatten

  vadost vatten, inom geologi benämning på det vatten som befinner sig i marklagren mellan jordytan och grundvattenytan, detsamma som markvatten.
 9. virtuellt vatten

  virtuellt vatten är den totala mängd vatten som man kan beräkna används för att producera till exempel 1 kilogram majs.
 10. inre vatten

  inre vatten, folkrättslig term för floder, sjöar, kanaler o.d. inom ett land, liksom för en kuststats hamnar och hamninlopp samt allt vatten i anslutning till kusten som ligger innanför baslinjerna.