1. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H 2O.
 2. vatten

  vatt´en subst. vattnet, plur. ~, best. plur. vattnen ORDLED: vatt-net
  Svensk ordbok
 3. fossilt vatten

  fossilt vatten, äldre benämning på relikt vatten.
 4. destillerat vatten

  destillerat vatten, aqua destillata, aq. dest., vatten som genom destillation befriats från icke flyktiga föroreningar (t.ex. lösta salter och vissa organiska ämnen).
 5. hårt vatten

  hårt vatten, benämning på vatten som innehåller kalcium-, magnesium- och ibland järn(II)salter, huvudsakligen som vätekarbonater, klorider eller sulfater.
 6. buteljerat vatten

  buteljerat vatten, se mineralvatten.
 7. juvenilt vatten

  juvenilt vatten, vatten som frigjorts från en kristalliserande magma inuti jorden och som förmodligen aldrig tillhört hydrosfären.
 8. tungt vatten

  tungt vatten, D 2O, vatten som innehåller tungt väte, deuterium, i stället för vanligt väte.
 9. stråkande vatten

  stråkande vatten, vatten vars strömningshastighet är superkritisk, dvs. högre än en vågs utbredningshastighet.
 10. metaboliskt vatten

  metaboliskt vatten, endogent vatten , oxidationsvatten, det vatten som tillsammans med koldioxid bildas vid oxidation av energigivande ämnen.