1. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H 2O.
 2. vatten

  vatt´en subst. vattnet, plur. ~, best. plur. vattnen ORDLED: vatt-net
  Svensk ordbok
 3. destillerat vatten

  destillerat vatten, aqua destillata, aq. dest., vatten som genom destillation befriats från icke flyktiga föroreningar (t.ex. lösta salter och vissa organiska ämnen).
 4. hårt vatten

  hårt vatten, benämning på vatten som innehåller kalcium-, magnesium- och ibland järn(II)salter, huvudsakligen som vätekarbonater, klorider eller sulfater.
 5. bräckt vatten

  bräckt vatten, detsamma som brackvatten.
 6. virtuellt vatten

  virtuellt vatten, använt vatten, miljöekonomiskt begrepp, ursprungligen för att beskriva den totala vattenmängd som använts för att producera en viss jordbruksprodukt, sedan vidgat även för andra produkter.

 7. bundet vatten

  bundet vatten, vatten som till skillnad från fritt vatten ej är fullt tillgängligt och rörligt: energi måste tillföras för att vattnet ska lösgöras.
 8. tungt vatten

  tungt vatten, D 2O, vatten som innehåller tungt väte, deuterium, i stället för vanligt väte.
 9. relikt vatten

  relikt vatten, grundvatten som bildats under ett tidigare geologiskt skede eller under en period med annat klimat.
 10. mjukt vatten

  mjukt vatten, vatten med en totalhårdhet på 0–5 tyska hårdhetsgrader.