1. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H 2O.
 2. vatten

  vatt´en subst. vattnet, plur. ~, best. plur. vattnen ORDLED: vatt-net
  Svensk ordbok
 3. tungt vatten

  tungt vatten, D 2O, vatten som innehåller tungt väte, deuterium, i stället för vanligt väte.
 4. virtuellt vatten

  virtuellt vatten är den totala mängd vatten som man kan beräkna används för att producera till exempel 1 kilogram majs.
 5. metaboliskt vatten

  metaboliskt vatten, endogent vatten , oxidationsvatten, det vatten som tillsammans med koldioxid bildas vid oxidation av energigivande ämnen.
 6. relikt vatten

  relikt vatten, grundvatten som bildats under ett tidigare geologiskt skede eller under en period med annat klimat.
 7. destillerat vatten

  destillerat vatten, aqua destillata, aq. dest., vatten som genom destillation befriats från icke flyktiga föroreningar (t.ex. lösta salter och vissa organiska ämnen).
 8. buteljerat vatten

  buteljerat vatten, se mineralvatten.
 9. vadost vatten

  vadost vatten, inom geologi benämning på det vatten som befinner sig i marklagren mellan jordytan och grundvattenytan, detsamma som markvatten.
 10. bräckt vatten

  bräckt vatten, detsamma som brackvatten.