1. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H 2O.
 2. vatten

  vatt´en subst. vattnet, plur. ~, best. plur. vattnen ORDLED: vatt-net
  Svensk ordbok
 3. bundet vatten

  bundet vatten, vatten som till skillnad från fritt vatten ej är fullt tillgängligt och rörligt: energi måste tillföras för att vattnet ska lösgöras.
 4. fossilt vatten

  fossilt vatten, äldre benämning på relikt vatten.
 5. levande vatten

  levande vatten, egentligen benämning på rinnande vatten, vanligt uttryck i religiöst symbolspråk, se livets vatten.
 6. tungt vatten

  tungt vatten, D 2O, vatten som innehåller tungt väte, deuterium, i stället för vanligt väte.
 7. relikt vatten

  relikt vatten, grundvatten som bildats under ett tidigare geologiskt skede eller under en period med annat klimat.
 8. destillerat vatten

  destillerat vatten, aqua destillata, aq. dest., vatten som genom destillation befriats från icke flyktiga föroreningar (t.ex. lösta salter och vissa organiska ämnen).
 9. livets vatten

  livets vatten eller levande vatten, dvs. friskt rinnande vatten i motsats till stilla­stående, ett i religiöst språk över hela världen använt uttryck för vattnets livgivande verkan.
 10. hårt vatten

  hårt vatten, benämning på vatten som innehåller kalcium-, magnesium- och ibland järn(II)salter, huvudsakligen som vätekarbonater, klorider eller sulfater.