1. Pokémon

  Pokémon, egentligen förkortning för Pocket Monsters, samlande namn på en mängd fantasifigurer, introducerade 1996 i ett spel skapat av Satoshi Tajiri (född 1965) för den japanska speldatorn Game Boy från Nintendo.

 2. demokrati

  demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.
 3. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 321,2 miljoner invånare (2015).

 4. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 5. liberalism

  liberalism, samhällsåskådning och politisk ideologi med den enskilda människans frihet i centrum.
 6. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 7. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.
 8. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa; 528 447 km2, varav 407 311 km2 är landareal, 9 920 881 invånare (2016).

 9. fotosyntes

  fotosyntes, den process genom vilken växter, alger och fototrofa bakterier omvandlar ljus till kemiskt bunden energi.
 10. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.