1. Åkersberga

  Åkersberga, centralort i Österåkers kommun, Uppland (Stockholms län), 30 km nordöst om centrala Stockholm; 28 033 invånare (2011).
 2. pärluggla

  pärluggla, Aegolius funereus, art i fågelfamiljen äkta ugglor.
 3. Skärgårdsstad

  Skärgårdsstad, tätort i Österåkers kommun, Uppland (Stockholms län), 6 km öster om Åkersberga; 1 924 invånare (2011).
 4. Solberga

  Solberga, tätort i Österåkers kommun, Uppland (Stockholms län), 2 km sydväst om Åkersberga; 409 invånare (2011).
 5. Österåker

  Österåker, kommun i Uppland (Stockholms län); 312 km2, 41 130 invånare (2016).

 6. Stava

  Stava, tätort i Österåkers kommun, Uppland (Stockholms län), 4 km väster om Åkersberga; 305 invånare (2011).
 7. Täljö

  Täljö, tätort i Österåkers kommun, Uppland (Stockholms län), 4 km sydväst om Åkersberga; 387 invånare (2011).
 8. Österåkers kriminalvårdsanstalt

  Österåkers kriminalvårdsanstalt, sluten kriminalvårdsanstalt (säkerhetsklass 2) i Åkersberga, grundad 1969 som ersättning för den på Långholmen i Stockholm.
 9. Åkers skeppslag

  Åkers skeppslag, område i Uppland.
 10. Hubert Hydman

  Hydman, Hubert, född 1951, silversmed, driver egen verkstad i Åkersberga sedan 1989.