1. Örsundsbro

  Örsundsbro, tätort i Enköpings kommun, Uppland (Uppsala län), 15 km nordöst om Enköping; 1 813 invånare (2011).
 2. Lagunda härad

  Lagunda härad i västra Uppland är en bördig trakt, bruten med enstaka mindre skogbevuxna berg.
 3. Enköping

  Enköping, kommun i Uppland (Uppsala län); 1 178 km2, 41 893 invånare (2016).

 4. Uppland

  Uppland, landskap i Svealand.
 5. kooperation

  kooperation, verksamhet som bedrivs av kooperativa föreningar och företag.