1. publikation

  publikation, benämning på skrift som mångfaldigas för distribution till allmänheten.
 2. publikation

  publikation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: publ-ik-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. publikationsbrott

  publikationsbrott, term som ofta avser detsamma som tryckfrihetsbrott men ibland bara vissa av dessa.
 4. tidning

  tidning, periodisk publikation, se dagstidning.
 5. tryckfrihetsförordningen

  tryckfrihetsförordningen, TF, grundlag som reglerar yttrandefriheten i tryckta skrifter, främst tidningar, tidskrifter, broschyrer och böcker.
 6. jultidning

  jultidning, publikation med förströelseläsning som utges vid julen och som innehållsligt anknyter mer eller mindre till julhögtiden.
 7. juridik

  juridik, läran om rättsreglerna och deras tillämpning.
 8. tryckfrihet

  tryckfrihet, form av yttrandefrihet som främst gäller tidningar, tidskrifter, broschyrer och böcker.

 9. idem

  idem, förkortning id., densamme eller detsamma.
 10. Iduna

  Iduna, publikation utgiven av Götiska förbundet 1811–24; ett elfte och sista häfte utkom 1845.