1. publikation

  publikation, benämning på skrift som mångfaldigas för distribution till allmänheten.
 2. publikation

  publikation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: publ-ik-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. publikationsbrott

  publikationsbrott, term som ofta avser detsamma som tryckfrihetsbrott men ibland bara vissa av dessa.
 4. tidning

  tidning, periodisk publikation, se dagstidning.
 5. jultidning

  jultidning, publikation med förströelseläsning som utges vid julen och som innehållsligt anknyter mer eller mindre till julhögtiden.
 6. annonsblad

  annonsblad, regelbundet utgiven, gratisdistribuerad publikation innehållande huvudsakligen annonser.
 7. tryckår

  tryckår, det år en publikation framställts. Tryckåret skall enligt tryckfrihetsförordningen anges på titelbladet.
 8. veckotidning

  veckotidning, benämning på publikation inom den populära tidskriftspressen, tillhörande den centrala kategori som brukar indelas i familjetidningar, damtidningar och herrtidningar, ibland även ungdomstidningar.

 9. tryckfrihet

  tryckfrihet, form av yttrandefrihet som främst gäller tidningar, tidskrifter, broschyrer och böcker.

 10. tryckfrihetsförordningen

  tryckfrihetsförordningen, TF, grundlag som reglerar yttrandefriheten i tryckta skrifter, främst tidningar, tidskrifter, broschyrer och böcker.