segelfartyg

segelfartyg, handels- eller örlogsfartyg med segel som enda framdrivningskälla. Egyptierna utvecklade redan omkring 4000 f.Kr. ett råsegel för papyrusbåtarna på Nilen. Råriggade segelfartyg med styråra var den enda typ som förekom, såväl hos egyptierna, grekerna, romarna och araberna som i Nordeuropa, ända fram till omkring 1200 e.Kr. Den äldsta avbildningen av ett råriggat segelfartyg med stävroder finns på en engelsk dopfunt från omkring 1180 ... (66 av 445 ord)

Vill du veta mer om segelfartyg?
Prova NE.se nu!

Innehåll

Illustrationer

Skribenter

Tipsa och dela