signifikanstest

signifika´nstest, statistisk metod att testa vetenskapliga hypoteser. Dessa förkastas om verkligheten avviker osannolikt mycket från vad hypotesen förutsäger. Antag att man observerat 555 ... (23 av 157 ord)

Vill du veta mer om signifikanstest?
Prova NE.se nu!

Tipsa och dela