språkhistoria

språkhistoria, historisk lingvistik, studiet av språks förändringar. Här behandlas språkförändringar i allmänhet; de enskilda språkens historia tas upp i artiklarna om respektive språk.

Förändringar och variation

Det mänskliga språket är primärt det talade språket, som varje barn utan svåra handikapp lär sig före 3 års ålder. Individers och gruppers sätt att tala förändras hela tiden, bl.a. genom att yngre människor lägger sig till med andra uttryck och uttal än de äldre. Ett språk talas av en grupp människor, och språket är en viktig del av deras kultur. Förändringar i samhälle, teknik m.m. avspeglar sig inte bara i förändringar i ... (100 av 1963 ord)

Vill du veta mer om språkhistoria?
Prova NE.se nu!