språksociologi

språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende. Detta innefattar studium av språkets sociala funktioner som kontaktmedel, som skapare och befästare av sociala identiteter och kulturella grupperingar och av språket som föremål för sociala attityder och för sociala och politiska handlingar. Trots vissa tidigare ansatser var det först i början av 1960-talet som språksociologin framträdde som eget forsknings- och kunskapsfält. Det uppstod i skärningspunkten mellan språkvetenskap, sociologi, socialpsykologi och antropologi och var till en början utpräglat tvärvetenskapligt. Under senare decennier har ämnet dock utvecklats till en ... (100 av 2300 ord)

Vill du veta mer om språksociologi?
Prova NE.se nu!

Innehåll

Film & animation

Skribenter

Tipsa och dela