Världens konflikter | Korea

Samlingar | Världens konflikter » | Korea

Kongo

Både Nordkorea och Sydkorea har ett uttalat mål i att försöka skapa en återförening, men verkligheten präglas av konflikt och krigshot. Dagens uppdelning har sin grund i Potsdamkonferensen juli–augusti 1945 som fastställde att 38:e breddgraden skulle vara skiljelinje mellan den kommande sovjetiska respektive amerikanska ockupationszonen i Korea. Med det kalla kriget kom detta att innebära en delning av Korea. Den 15 augusti 1948 proklamerades Republiken Korea (Sydkorea) och 9 september samma år Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea). Det kalla krigets spänningar och motsättningarna i Korea bildar bakgrunden till det krig som utbröt genom att nordkoreanska trupper 25 juni 1950 gick till anfall över 38:e breddgraden. Något formellt fredsavtal är fortfarande inte undertecknat.

Läs mer om bakgrunden och händelseförloppet i konflikten i artiklarna Korea, Nordkorea, Sydkorea, Koreafrågan och Koreakriget samt i årsöversikterna för respektive land.

Samlingar | Världens konflikter »