Nationella minoriteter

Samling

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter och lika många erkända minoritetsspråk. EU:s ramkonvention om skydd för nationella minoriteter ratificerades 2000, och en ny lag trädde i kraft 2010. Ändå kan det vara svårt att hitta samlad information om judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Med denna samling av relaterade uppslagsord, reportage, UR-program och länkar hoppas NE kunna öka kännedomen om de nationella minoriteterna i Sverige. Läs, titta och lär dig mer!

Utländskhet

Utländskhet: den svenska främlingsfientlighetens historia

Främlingskap i Sverige har åtminstone under det senaste århundradet ofta handlat om färgnyanser. Själv född med mörkt hår och bruna ögon har jag ibland setts som sydlänning. Några gånger har jag till och med fått uppleva främlingsfientliga tillmälen som ”jävla svartskalle” och ”här i Sverige gör man...”.

 

» Utländskhet: den svenska främlingsfientlighetens historia

Försonande vitbok om romer

Ständigt ifrågasatta, ständigt på sin vakt. Romerna i Sverige verkar snart äntligen kunna få sätta punkt för sin utsatta position i samhället.

 

» Försonande vitbok om romer

Tornedalen: Svensk minoritetspolitik

Ofta hör vi från olika länder i världen talas om hur centralmakten förhållit sig till den ena eller andra minoriteten. Ett exempel på nära håll är Tornedalen och hur den svenska staten under snart 150 år agerat mot den finskspråkiga kulturen i området.

 

» Tornedalen: Svensk minoritetspolitik

Romer: Resandefolket

År 2000 erkände Sverige romerna som nationell minoritet. Deras språk, romani chib, med alla sina olika varianter, blev ett svenskt minoritetsspråk.

 

» Romer: Resandefolket

Samepolitik: Rasism och diskriminering

Den svenska statens samepolitik under 1800-talet och fram till cirka 1950-talet kännetecknas av fördomar med rasistiska förtecken. Samerna eller lapparna, som var dåtidens benämning på folkgruppen, beskrevs ofta som en underlägsen ras som inte passade till någon annan syssla än renskötsel.

 

» Samepolitik:Rasism och diskriminering

Illustrationer i urval

Testa dina kunskaper

Nationella minoriteter

Relaterade artiklar

Nationella minoritetsspråk

Geografiska områden

Övrigt

Temapaket

Övriga resurser på NE.se