Sex

Samling

Sex är intressant och viktigt. Den biologiska grunden för människors intresse för sex är gedigen. Att kunna fortplanta sig är en viktig egenskap som alla levande varelser har gemensamt. Ur ett rent biologiskt perspektiv är meningen med livet det att skaffa avkomma. Människans fortplantning är sexuell, och befruktningen sker inne i kvinnans kropp. För att det ska fungera måste spermier överföras dit, genom att kvinnan och mannen har samlag.

Människans avkomma växer långsamt och behöver mycket omsorg under uppväxten. Därför är det en fördel för föräldrar att hålla ihop och hjälpas åt under många år. Sex fyller en viktig funktion även vid upprätthållandet av en parrelation.

I världshälsoorganisationens (WHO:s) definition av sexualitet står det att sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet, att den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa.

Intresset för sex syns tydligt på NE:s lista över vilka uppslagsord som är de mest lästa. För att tillmötesgå kunskapstörsten har vi samlat ihop uppslagsord som på olika sätt har med sex och samlevnad att göra. Vi har grupperat orden för att göra det lättare att hitta det man letar efter.

Forskning pågår: Sexologi som universitetsämne

Sex och sexualitet är något som det numera i tid och otid pratas om, antyds och anspelas på oavsett kön, sammanhang och ålder. Att kalla den tid vi lever i för sexualfixerad är en grov underdrift. Funnes inte sex som räddningsplanka när samtalsämnena tryter skulle tystnaden i sällskapslivet snabbt lägra sig och TV-skärmarna gapa tomma.

 

» Forskning pågår: Sexologi som universitetsämne

Könsord med lek, lust och ideologi

Vilka könsord fick du med dig av mamma och pappa som barn? Själv fick jag som liten på 1950-talet lära mig att det heter sådant som pillesnopp, kisspinne och – Hold your horses!hingst. Det senare använt i uttrycket ”Stäng gylfen för annars hoppar hingsten ut!” Det gjordes förmodligen i det välvilliga syftet att jag skulle lära mig att stänga gylfen, men det gav samtidigt en spännande antydan om vilka krafter som dolde sig bakom mina byxors, som det heter i NE, knappförsedda sprund.

 

» Könsord med lek, lust och ideologi

Testa dig själv!

UPPSLAGSORD

Anatomi

Sex i praktiken

Hormoner

Känslor och relationer

Sexuella läggningar och dylikt

Sexuellt överförbara sjukdomar

Preventivmedel och dylikt

Fortplantning

Fortplantning – andra djur

Organisationer och myndigheter

Brott

 

Temapaket

Reportage

Externa länkar

Visste du att...

... en galt lämnar ca 2,5 dl sperma vid varje utlösning?

... sperma innehåller 20–150 miljoner spermier per milliliter?

... på 1700-talet tillverkades i Frankrike kondomer (s.k. franska blåsor) av blindtarmar från lamm?

... p-piller introducerades i Sverige 1964?


Tips

Se filmen Älska med mig av Klara Levin.