Världens största städer

Samling

Av världens 100 största städer ligger över hälften i Asien, varav nästan 15 % i Kina. Endast 6 städer är belägna i Europa (Berlin, Rom, London, Madrid, Moskva och Sankt Petersburg) och 3 i USA (Chicago, Los Angeles och New York). Här får du en översikt över världens 100 största städer från A-Ö.

Bilder i urval

Testa dig själv!

Världens största städer 2010

Sveriges tio folkrikaste tätorter 2011

Reportage

Relaterade samlingar

Visste du att...

Världens idag andra största stad, Bombay, överlämnades i hemgift till den engelske kungen 1661?

Bombay är idag centrum för indiens filmindustri i området Bollywood.Varje år spelar man in fler långfilmer här än på någon annan plats på jorden.

Bombay heter sedan 1996 officiellt Mumbai.