Stockholm

Dialekt

I likhet med de flesta andra storstadsdialekter (jfr stadsmål) kännetecknas stockholmskan av både en social och en regional variation. Många av de drag som anses typiska för stockholmskan har länge funnits också i omgivande dialekter, men liksom många andra stadsmål förändras Stockholmsdialekten snabbare än landsbygdsdialekterna. Framför allt under och strax efter perioder av stark inflyttning är detta märkbart. Den variant av stockholmska som kom att kallas ekenssnacket eller söderslangen uppstod troligen under årtiondena kring 1900. Då minskade en hel del drag i användning, vilka dittills varit vanliga, t.ex. verbformer som talte 'talade', fant 'fann', slaji 'slagit' och läggi ... (100 av 702 ord)

Vill du veta mer om Stockholm?
Prova NE.se nu!