stormaktstiden

stormaktstiden, i svensk historieskrivning gängse benämning på perioden från Gustav II Adolfs trontillträde 1611 till Karl XII:s död 1718, då Sverige förvärvade och upprätthöll en stormaktsställning i Europa.

Stormaktspolitiken tar form

När Gustav II Adolf under brinnande krig 1611 efterträdde fadern Karl IX ägde något av ett politiskt systemskifte rum. Genom en kungaförsäkran bands denne till samverkan med råd och ständer. Riksrådet fick en klart anvisad roll i riksstyrelsen. Det blev regel att ständernas beslut inhämtades i frågor om krig, fred, beskattning och utskrivningar. Därmed fick riksdagen del i en politisk beslutsprocess, där likväl stort utrymme gavs för en ... (100 av 2107 ord)

Vill du veta mer om stormaktstiden?
Prova NE.se nu!