subjekt

subje´kt (latin subie´ctum, av subie´ctus 'underordnad', av subi´cio 'lägga under', 'kasta under'), grammatisk term för det satsled som tillsammans med predikatsledet (dvs. det finita verbet och dess bestämningar) utgör en sats. Subjektet är i olika avseenden satsens mest framträdande led. Det anger oftast någon (eller något) som är given i sammanhanget och som är aktiv i den process vilken beskrivs av ... (61 av 412 ord)

Vill du veta mer om subjekt?
Prova NE.se nu!

Skribenter

Tipsa och dela

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen