Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet, SvD, obunden moderat daglig morgontidning, utgiven i Stockholm. Upplaga:159 700 ex. (2013). Aktiemajoriteten i SvD, som 1994 förvärvades av företag i Wallenberggruppen, köptes 1998 av det norska medieföretaget Schibsted.

SvD grundades 1884 som ett organ för unionsfientliga och tullvänliga krafter. Efter några såväl publicistiskt som ekonomiskt stormiga år rekonstruerades SvD 1897. Genom ekonomiskt stöd från mecenaten Ernest Thiel ställdes SvD till de s.k. nittiotalisternas förfogande och omvandlades till ett, med Verner von Heidenstams ord, "intelligensblad", med ... (79 av 529 ord)

Vill du veta mer om Svenska Dagbladet?
Prova NE.se nu!