svenska dialekter

svenska dialekter. Den talade svenskan på sverigesvenskt område har i traditionell dialektforskning ansetts ha fyra s.k. normnivåer: lokal dialekt, regional eller utjämnad dialekt, regionalt standardspråk och neutralt standardspråk. På finlandssvenskt område talar man i stället om finlandssvenskt standardspråk, utjämnad dialekt/stadsmål och lokal dialekt.

Man kan fråga sig om ett helt neutralt standardspråk någonstans talas, och dessutom är det svårt att göra klar boskillnad mellan den regionala/utjämnade dialekten och det regionala standardspråket. Snarast rör det sig om ett kontinuum utan skarpa gränser mellan nivåerna. Enskilda individer växlar dessutom mellan olika nivåer.

Mest markanta är skillnaderna mellan olika bygders ... (100 av 1844 ord)

Vill du veta mer om svenska dialekter?
Prova NE.se nu!