Sydsvenska Dagbladet Snällposten

Sydsvenska Dagbladet Snällposten, Sydsvenskan, oberoende liberal daglig morgontidning, utgiven i Malmö. Upplaga: 100 400 ex. (2013). År 1994 blev Sydsvenskan ett dotterföretag till Tidnings AB Marieberg, som 1998 övertogs av Bonnier AB.

Sydsvenskan grundades 1870. Initiativtagare var Lundahistorikerna C.T. Odhner och Martin Weibull. År 1872 slogs tidningen samman med den av Bernhard Cronholm 1848 grundade Snäll ... (56 av 378 ord)

Vill du veta mer om Sydsvenska Dagbladet Snällposten?
Prova NE.se nu!