teckenstandard

teckenstandard, standard innehållande regler för hur text m.m. ska lagras i datorer som serier av ettor och nollor.

Tecken (bokstäver, siffror, skiljetecken m.m.) lagras genom att varje tecken har en specifik kombination av bitar. På 1960-talet använde man ofta sex bitar per tecken, vilket inte räckte för att kunna skilja på små och stora bokstäver. På 1970-talet ... (61 av 413 ord)

Vill du veta mer om teckenstandard?
Prova NE.se nu!

Skribenter

Tipsa och dela