transfettsyror

tra´nsfettsyror, omättade fettsyror som i en eller flera av sina dubbelbindningar har grupperna på ömse sidor belägna i trans-ställning (se cis–trans-isomeri). Transfettsyror utgör en vanligen liten andel av de fettsyror som ingår i livsmedelsfett (som huvudsakligen utgörs av triglycerider, det vill säga fettsyror bundna till glycerol).

Vill du veta mer om transfettsyror?
Prova NE.se nu!

Innehåll

Illustrationer

Skribenter

Tipsa och dela