trombocythämmare

trombocy´thämmare, läkemedel som minskar aktiverade trombocyters bindning till varandra (sammanklumpning, aggregation), ofta också deras förmåga att häfta fast vid skadad vävnad (adhesion). Eftersom aggregerade trombocyter kan utlösa koagulation utnyttjas den trombocythämmande effekten för att reducera risken för bildning av blodpropp.

Medlen hämmar trombocyternas funktion på ... (45 av 303 ord)

Vill du veta mer om trombocythämmare?
Prova NE.se nu!

Skribenter

Tipsa och dela

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen