alternativ medicin, komplementär medicin, komplementär och alternativ medicin, KAM, sjukdomsbehandlande och

(11 av 62 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
 • Författare:
 • Jörgen Malmquist

Bakgrund

Alternativmedicinen har många källor: gamla magiska föreställningar som signaturläran, inhemsk och europeisk folkmedicin med bl.a. urinskådning, europeiska lärosystem som homeopati och antroposofisk medicin samt ett flertal orientaliska tankesystem

(28 av 196 ord)
 • Författare:
 • Jörgen Malmquist

Relation till hälso- och sjukvården

Viss överlappning mellan alternativ medicin och etablerad hälso- och sjukvård finns då det gäller metoder som har anknytning till sjukgymnastik eller innebär kostrådgivning. Vidare kan alternativmedicinska metoder tas i bruk inom den etablerade sjukvården

(34 av 238 ord)
 • Författare:
 • Jörgen Malmquist

Metoder

Beträffande diagnostik använder alternativmedicinaren ofta den vårdsökandes självdiagnos eller den diagnos som vederbörande fått inom den etablerade hälso- och sjukvården. Ibland tillämpar alternativmedicinaren egen diagnostik, som beträffande

(27 av 187 ord)
 • Författare:
 • Jörgen Malmquist

Behandling av fysikalisk karaktär

Behandling med ljus, laser, färger, ljud, vatten, magneter, koppning.

(9 av 9 ord)

Behandling av kemisk-biokemisk karaktär

Alternativmedicinska läkemedelsliknande medel, aromaterapi, oljemassage, tarmrening.

(6 av 6 ord)

Behandling som har beröringspunkter med sjukgymnastik, ofta kombinerad med element av psykoterapi

Olika former av rörelse- och hållningsövningar, massage i ett antal utformningar,

(11 av 18 ord)

Behandling av psykologisk natur

Vissa metoder utgår från föreställningar om energifält i och kring kroppen,

(11 av 22 ord)

Behandling baserad på religioner och vishetsläror

Religiös healing (helande), förböner, ayurvedisk medicin, antroposofisk medicin, schamanism, yoga.

(10 av 10 ord)
 • Författare:
 • Jörgen Malmquist

Avgränsning och utveckling

Skillnaden mellan utövare av alternativ medicin och dem som är verksamma inom den etablerade hälso- och sjukvården framgår av patientsäkerhetslagen (2010:659). Där anges vilka yrkeskategorier som ingår i hälso- och sjukvårdspersonalen. Den dominerande gruppen är alla legitimerade yrkesutövare och deras medhjälpare. Var och en som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen står under Socialstyrelsens tillsyn och är skyldig att utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Som bekräftats av rättsfall innebär detta att sådana yrkesutövare inte får använda sig

(80 av 600 ord)
 • Författare:
 • Jörgen Malmquist

Litteraturanvisning

Alternativmedicin SOU 1989: 60–63. Huvudbetänkande från alternativmedicinkommittén;
M. Eklöf (utgivare), Perspektiv på komplementär medicin: Medicinsk pluralism i mångvetenskaplig belysning ( 2004);
M. Eklöf & A. Kullberg, Komplementär medicin: Forskning, utveckling, utbildning ( 2004).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, alternativ medicin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/alternativ-medicin