censur (latin censuʹra ’granskning’, av ceʹnseo ’granska’, ’värdera’), förhandsgranskning av innehållet i olika kommunikationskanaler som tidningar,

(16 av 109 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
  • Författare:
  • Torbjörn Vallinder

Upprättandet av censursystem

Inom den kristna kyrkan förekom tidigt ansatser till bokcensur. Genombrottet för censur av tryckta skrifter kom på 1500-talet. Framför allt tre faktorer medverkade härtill: uppfinningen

(25 av 175 ord)
  • Författare:
  • Torbjörn Vallinder

Ökad tryckfrihet

Utvecklingen bort från censursystemet i Europa inleddes i 1600-talets England, där skalden Milton och filosofen Locke framförde slagkraftiga försvar för en vidsträckt yttrandefrihet. Genom ett

(25 av 177 ord)
  • Författare:
  • Torbjörn Vallinder

Censur på 1900- och 2000-talet

I demokratiska länder har censur av tryckta skrifter under 1900- och 2000-talet aktualiserats endast under krig eller krigsfara. I Sverige tillkom under andra världskriget 1941 en

(26 av 179 ord)
  • Författare:
  • Torbjörn Vallinder

Litteraturanvisning

E. Barendt, Freedom of Speech ( 1985);
T.B. Eriksen, Budbärarens övertag: Om orden som medium ( svensk översättning 1989);
T. O’Neill (utgivare), Censorship ( 1985);
B. Åhlén, Ord mot ordningen: Farliga skrifter, bokbål och kättarprocesser i svensk censurhistoria ( 1986).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, censur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/censur