guld, metalliskt grundämne, den första av människan kända metallen. Guld är

(11 av 34 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
 • Författare:
 • Lars Ivar Elding

Förekomst

I jordskorpan finns i genomsnitt endast ca 0,004 g guld/ton; metallen är en av de mest sällsynta i naturen. Den är emellertid mycket ojämnt fördelad, huvudsakligen beroende på de anrikningsprocesser som ägt rum på jordytan. I jordens inre antas guldhalterna vara betydligt högre än på ytan. Världshaven innehåller också låga och varierande koncentrationer av lösta guldsalter. Halter svarande

(56 av 397 ord)
 • Författare:
 • Bengt Loberg
 • Lars Ivar Elding
 • NE-redaktionen (uppdatering)

Produktion

Den sammanlagda produktionen av guld under antiken fram till romerska rikets fall uppskattas till ca 10 000 ton. År 1500, vid tiden för Amerikas upptäckt, var världsproduktionen omkring 5 ton/år. År 1700 var den ca 10 ton/år, 1800 ca 15 ton/år och 1848, det år då fyndigheterna i Kalifornien upptäcktes, ca 40 ton/år. Redan

(53 av 374 ord)
 • Författare:
 • Bengt Loberg
 • Lars Ivar Elding
 • Ulf Erlandsson
 • NE-redaktionen (uppdatering)

Framställning

Det mesta av nyproduktionen sker genom gruvbrytning. Efter malning och finfördelning separeras guldet från omgivande bergart genom flotation,

(18 av 122 ord)
 • Författare:
 • Lars Ivar Elding

Egenskaper

Naturligt guld består till 100 % av den stabila isotopen 197Au. Dessutom är 21 radioaktiva isotoper kända, av vilka 195Au är den viktigaste. Den rena metallen kristalliserar i ytcentrerat kubiskt

(29 av 218 ord)
 • Författare:
 • Lars Ivar Elding

Användning

Guld används oftast legerat och det bildar legeringar med de flesta andra metaller, t.ex. zink, bly, koppar, silver, kvicksilver, nickel, palladium och platina.

(23 av 158 ord)
 • Författare:
 • Lars Ivar Elding
 • Ulf Erlandsson
 • Rolf Sandström

Tandguld

I tandvården används guld (tandguld, dentala guldlegeringar) huvudsakligen för framställning av guldkronor. Detta är en mycket gammal metod; man har funnit guldarbeten på tänder redan hos etruskerna (600-talet f.Kr.). Guld är lämpligt för

(33 av 229 ord)
 • Författare:
 • Bengt Öwall

Maktsymbol, värdemätare och bytesmedel

Guldets kännetecken – att det är sällsynt, lättarbetat, estetiskt tilltalande och oföränderligt – ledde tidigt till att det kom att användas som smyckemetall, värdemätare och maktsymbol. Guldföremål tillverkades i Europa redan under tidig metallålder (femte årtusendet f.Kr.). Vid Östergården i Jällby, Västergötland, har man funnit en liten smyckespiral i guld daterad till bronsåldern. Jämför guldsmedskonst.

I samband med handelns

(59 av 417 ord)
 • Författare:
 • Claes-Henric Siven
 • Pontus Reimers

Föreningar

Guld är i kemiska föreningar vanligen envärt eller trevärt, mycket sällan två- eller femvärt. Guldföreningar är giftiga.

Vätetetrakloroaurat(III), HAuCl4·4H2O, är den vanligaste

(22 av 189 ord)
 • Författare:
 • Lars Ivar Elding
Källangivelse
Nationalencyklopedin, guld. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/guld