krom (franska chrome, av grekiska chrōʹma, egentligen ’färg’), metalliskt grundämne i

(11 av 18 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Förekomst

Krom är ganska vanlig i jordskorpan; medelhalten är ca 120 g/ton. Metallen förekommer inte i gedigen form utan endast i kemiska föreningar, oftast tillsammans

(23 av 162 ord)
 • Författare:
 • Lars Ivar Elding

Framställning och produktion

Metallisk krom framställs ur kromit i industriella processer som omfattar rostning, lakning och reduktion. Natriumdikromat, Na2Cr2O7, och krom(III)oxid, Cr2O3, är viktiga mellanprodukter. Lakning av

(24 av 241 ord)
 • Författare:
 • Lars Ivar Elding
 • Ulf Erlandsson

Egenskaper

Krom finns i naturen som en blandning av fyra stabila isotoper, av vilka den med masstal 52 är vanligast. Vid

(20 av 139 ord)
 • Författare:
 • Lars Ivar Elding

Biologisk roll

Krom utgör ett essentiellt mikronäringsämne för vissa organismer, men vävnadshalterna är vanligen mycket låga, ofta 0,1–1 mg per kg torrvikt. I höga koncentrationer är krom giftigt för de flesta former av liv. Krom(III

(32 av 234 ord)
 • Författare:
 • Lars Ivar Elding
 • Germund Tyler
 • Gunnar Thiringer

Användning

Av den krom som produceras används ca 75 % som legeringsmetall. Krom ökar legeringarnas hårdhet, styrka och motståndskraft mot korrosion och oxidation. Järnlegeringar, särskilt rostfria stål, svarar för

(27 av 186 ord)

Föreningar

I kemiska föreningar har krom oftast oxidationstalen +3 eller +6, mera sällan +2 eller +4.

Krom(III)oxid, Cr2O3, är ett grönt, hårt, kristallint ämne som smälter vid 2 435 °C och som vid 2 000 °C börjar förångas under bildning av grön rök. Oxiden är isomorf med α-Al2O3 och är olöslig i både syror och alkalier. Den framställs industriellt genom reduktion av natriumdikromat med

(59 av 476 ord)

Historia

Krom upptäcktes 1797 av Vauquelin i ett blykromatmineral. Följande år framställde han metallen i oren form genom

(17 av 119 ord)
 • Författare:
 • Lars Ivar Elding
Källangivelse
Nationalencyklopedin, krom. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/krom