Peruʹ, stat i västra Sydamerika; 1,3 miljoner km2, 31,8 miljoner

(10 av 77 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
 • Författare:
 • Jan von Konow
 • Joakim Olofsson

Inledning

Peru består av tre naturregioner: en ökenartad kustslätt i väster, Andernas bergsområde i de mellersta delarna och Amazonasbäckenets skogklädda lågland i nordöstra Peru. Höjdförhållanden och vindar

(26 av 181 ord)
 • Författare:
 • Anders Jönsson

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Peru består av tre geografiska huvudregioner, alla utsträckta i nordväst–sydöstlig riktning.

Den västligaste är kustslätten, som är en smal, 40–50 km bred, torr och ökenartad kustremsa med sandöknen Sechuras längst i

(31 av 216 ord)
 • Författare:
 • Sven Behrens

Klimat

Höjdförhållanden och vindar ger mycket olika klimatförhållanden i väster och öster. Kustslätten är torr med

(15 av 107 ord)
 • Författare:
 • Sven Behrens

Växtliv

Längs kusten i södra och meller­sta Peru, där havsdimmorna sveper in, utbreder sig en av örter dominerad vegetation som kallas loma. I

(22 av 156 ord)
 • Författare:
 • Arne Anderberg

Djurliv

Faunan är synnerligen rik på grund av de mycket varierande biotoperna. Bl.a. finns det mer än 1 700 arter fåglar (artrikaste landet i världen) och ca 340

(26 av 183 ord)
 • Författare:
 • Ragnar Hall

Naturskydd

År 2010 fanns det nio nationalparker i Peru. De största var

(11 av 74 ord)
 • Författare:
 • Ulf Gärdenfors

Befolkning

Peru har en genomsnittlig befolkningstäthet av 24 invånare per km2. En stor del av invånarna bor i kustregionen, medan den östra delen med Andernas östra bergssluttningar och den angränsande regnskogen, som utgör över 60 procent av landets yta, hyser endast cirka 5 procent. 2017 bodde 79 procent av landets befolkning i städer, av vilka

(54 av 391 ord)
 • Författare:
 • Jan-Åke Alvarsson
 • Joakim Olofsson

Språk

Spanska är officiellt språk och modersmål för ca 84 % av landets

(11 av 55 ord)
 • Författare:
 • Lars Magnus Hedin

Religion

Inkarikets religiösa arv är levande i den andinska folkliga fromheten, trots

(11 av 77 ord)
 • Författare:
 • Manfred Hofmann

Utbildning

Utbildningsväsendet i Peru har sedan 1960-talets början expanderat starkt i samband med den snabba urbaniseringen. Samtidigt har statens inflytande över styrning och finansiering

(23 av 161 ord)
 • Författare:
 • Torsten Husén
 • NE-redaktionen (uppdatering)

Sociala förhållanden

Liksom de flesta andra länder i Sydamerika präglas Peru av stora sociala skillnader. Levnadsstandarden varierar mycket beroende på klass, etnisk tillhörighet och mellan regioner. De spansktalande mestiserna utgör majoriteten av

(30 av 213 ord)
 • Författare:
 • Frans af Schmidt
 • Jessica Christoffersen

Kommunikationer

Oländiga terrängförhållanden med öken och Andernas bergmassiv försvårar landets kommunikationer. Perus järnvägsnät hade 2010 en total längd av 2 000 km; två linjer förbinder

(23 av 162 ord)
 • Författare:
 • Joakim Olofsson

Näringsliv

Efter ett krisdrabbat 1980-tal infördes under 1990-talet ett strängt stabiliserings- och omstruktureringsprogram med genomgripande ekonomiska reformer,

(16 av 114 ord)
 • Författare:
 • Dag Retsö

Jordbruk

Omkring hälften av Perus jordbruksareal ligger i det andinska höglandet, där odling av majs och potatis till självhushåll

(18 av 128 ord)
 • Författare:
 • Dag Retsö

Skogsbruk

Andernas östra sluttningar och den angränsande regnskogsregionen i öster utgör över

(11 av 64 ord)
 • Författare:
 • Joakim Olofsson

Fiske

Från att ha varit av liten betydelse i början av 1950-talet expanderade Perus fiske till

(15 av 105 ord)
 • Författare:
 • Dag Retsö
 • Joakim Olofsson

Mineral

Peru har rika mineraltillgångar, band annat guld, koppar, zink, silver, bly, tenn och järn, och hör till världens främsta producenter och exportörer av flera

(24 av 167 ord)
 • Författare:
 • Dag Retsö
 • Joakim Olofsson

Energi

Peru har stora energitillgångar i form av fossila bränslen. Förutom olja finns

(12 av 84 ord)
 • Författare:
 • Dag Retsö
 • Joakim Olofsson

Industri

Sedan länge är gruvindustrin Perus viktigaste näring. Främst är det koppar som

(12 av 80 ord)
 • Författare:
 • Dag Retsö

Utrikeshandel

Avregleringar och en övervärderad valuta gjorde att importen successivt ökade under

(11 av 69 ord)
 • Författare:
 • Dag Retsö

Turism och gastronomi

Peru är ett av Sydamerikas främsta turistländer. Landet besöktes 2015 av 3,5 miljoner turister, och turismen bidrar med cirka 10 procent till både BNP och sysselsättning. Landet har flera stora turistmål såsom städerna Lima och Cuzco, inkastaden Machu Picchu samt höglandet med bland annat Titicacasjön.

Huvudstaden Lima ger ett motsägelsefullt intryck, med ståtliga kyrkor och palats från kolonialtiden och flera internationellt ryktbara museer med

(64 av 454 ord)
 • Författare:
 • Tove Janson Borglund

Massmedier

I Peru finns ca 50 dagstidningar med en sammanlagd upplaga på 2 miljoner ex., vilket innebär 85 tidningsex. per 1 000

(20 av 141 ord)
 • Författare:
 • Lennart Weibull

Statsskick och politik

Perus författning antogs 1993 efter en folkomröstning. Enligt den tillkommer den verkställande makten presidenten, som är statschef, regeringschef och överbefälhavare. Den lagstiftande makten tillkommer kongressen, som har 120 ledamöter. Val till presidentämbetet och kongressen sker samtidigt i allmänna och öppna val för en period av fem år. Presidenten kan väljas om en gång men det måste gå en mandatperiod innan ett omval kan

(63 av 450 ord)
 • Författare:
 • Dag Retsö
 • Mikael Román
 • Johan Schmidt

Rättsväsen

Rättsordningen är i huvudsak kodifierad, bl.a. i civillag, civilprocesslag, handelslag, strafflag

(11 av 48 ord)
 • Författare:
 • Ulf Arvidsson
 • Michael Bogdan

Mänskliga rättigheter

Under 2000-talet har oroligheter förekommit då protester mot storskaliga privata gruvprojekt resulterat i våldsamma sammandrabbningar mellan demonstranter och polis. Civila dödsoffer har rapporterats där förövarna har varit landets polis och säkerhetstjänst. Användande av tortyr

(34 av 236 ord)
 • Författare:
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Jessica Christoffersen

Försvar

Försvaret har övergått från värnpliktsförsvar till yrkesförsvar och omfattar 80 000 man med 188 000 man i reserv (2008).

(17 av 118 ord)
 • Författare:
 • Göran Andersson

Litteratur

Krönikörerna Pedro Cieza de León, Agustín de Zárate och Pedro Sarmiento de Gamboa skildrade på 1500-talet spanjorernas erövring av Peru och bidrog till att forma bilden av inkariket. Peru fick tidigt en lysande mestisförfattare i

(35 av 249 ord)
 • Författare:
 • Kjell A. Johansson

Drama och teater

Det tidvis livaktiga teaterlivet i Lima frambragte under 1600-talet två betydande dramatiker:

(12 av 80 ord)
 • Författare:
 • Kjell A. Johansson

Konst

För Perus äldsta konst och arkitektur se fornamerikansk konst och arkitektur samt inka.

Den europeiska manierismen introducerades i Peru av italienaren Bernardo Bitti mot slutet av 1500-talet. Med

(28 av 198 ord)
 • Författare:
 • Pedro da Cruz

Arkitektur

I början av kolonialtiden byggde spanjorerna på äldre inkabyggnader, t.ex. byggdes Santo Domingo-klostret i Cuzco över

(16 av 112 ord)
 • Författare:
 • Pedro da Cruz

Musik

(1 av 1 ord)

Klassisk musik

Under kolonialtiden odlades konstmusiken efter europeiska ideal främst vid katedralerna i

(11 av 78 ord)
 • Författare:
 • Pedro van der Lee

Folkmusik och populärmusik

I det andinska området har ändblåsta kantflöjter av quenatyp funnits sedan chavínkulturen. Från paracaskulturen har man funnit lertrumpeter och panflöjter (siku). Bland slagverken märks bjällror, skallror och trumman tinya. Av quechuaursprung är sångstilarna arawi och taki, medan wayñu och quashwa är

(41 av 292 ord)
 • Författare:
 • Pedro van der Lee
 • Johanna Broman Åkesson

Förhistoria

Spår av jägare och samlare i grottorna Guitarrero i norr och Pikimachay i söder går tillbaka till åtminstone ca 10 000 f.Kr.; en nära dubbelt så hög datering för

(28 av 197 ord)
 • Författare:
 • Noel Broadbent

Historia

Spanjorerna hörde talas om inkariket på 1520-talet (se inka). Francisco Pizarro marscherade 1532 med en liten spansk här mot rikets kärnområden, och samma år tillfångatogs inkahärskaren Atahualpa i Cajamarca. Cuzco, inkarikets huvudstad, intogs och plundrades året därpå, och den spanska huvudstaden Ciudad de los Reyes (nuvarande Lima) anlades 1535. Efter erövringen följde nästan tjugo år av blodiga uppgörelser mellan olika spanska falanger, i vilka nästan alla inkarikets erövrare gick en våldsam död till mötes. År 1542 upphöjdes Peru till vicekungadöme,

(80 av 1464 ord)
 • Författare:
 • Dag Retsö
 • Johan Schmidt
 • Mauricio Rojas
 • Hernán Horna

Litteraturanvisning

Växt- och djurliv:
M. Elander & S. Widstrand, Safari till världens finaste viltområden (1993);
J. Fjeldså & N. Krabbe, Birds of the High Andes (1990).
Litteratur:
Kjell A. Johansson, Latinamerikansk prosa från Isabel Allende till René Vazquez Diaz (1990).
Historia:
Jelke Boesten, Intersecting Inequalities: Women and Social Policy in Peru (2010);
Peter Flindell Klarén, Peru: Society and Nationhood in the Andes (2000);
F.B. Pike, The Modern History of Peru (1967);
L. Seligmann, Between Reform & Revolution: Political Struggles in the Peruvian Andes, 1969–1991 (1995);
H. de Soto, Den andra vägen (svensk översättning 1989);
R. Thorp & G. Bertram, Peru 1890–1977 (engelska, 1978).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Peru. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/peru