vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el, vindel. I slutet av 2013 hade världens vindkraftverk en installerad effekt av 318 000 MW (megawatt), med huvuddelen i Kina, USA, Tyskland, Spanien och Indien. Denna siffra beräknas att fördubblas vart tredje år. År 2013 genererade vindkraften cirka 580 TWh (terawattimmar), vilket motsvarade 2,5 procent av världens elbehov. Inom EU producerades samma år 203 TWh, varav nästan allt

(63 av 447 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
 • Författare:
 • Staffan Engström
 • Tobias Persson

Teknik

Kommersiella vindkraftverk för produktion till det allmänna elnätet tillverkades 2014 i storlekar med upp till 8 MW (megawatt) effekt (cirka 164 m turbindiameter och tornhöjd). Av transportskäl är de största verken i allmänhet avsedda för havsbasering. Den genomsnittliga storleken på de svenska vindkraftverk som installerades under 2013 var drygt 2 MW. I ett medelbra vindläge producerar en 2 000 kW-anläggning 4 GWh (gigawattimmar) per år, motsvarande 1 000 familjers behov av hushållsel. Små vindkraftverk, med några meters turbindiameter och en generatoreffekt om någon kW, används för batteriladdning

(80 av 571 ord)
 • Författare:
 • Staffan Engström
 • Tobias Persson

Fortsatt utveckling

Utvecklingen mot större vindkraftsanläggningar väntas fortsätta eftersom dessa vanligen är mer ekonomiskt lönsamma för investeraren. Den stora vinsten kommer av ett ökat energiutbyte.

(23 av 161 ord)
 • Författare:
 • Staffan Engström
 • Tobias Persson

Samverkan med annan elproduktion

Flertalet vindkraftverk är anslutna till det allmänna elnätet. Därmed måste de andra kraftverkstyperna anpassa sin produktion både till industrins

(19 av 129 ord)
 • Författare:
 • Staffan Engström
 • Tobias Persson

Miljöeffekter

Intresset för vindkraften motiveras av dess egenskap av förnybar energikälla som i princip inte ger upphov till några föroreningar eller andra allvarliga miljöstörningar. Verken kan avlägsnas och till största delen återvinnas som

(32 av 227 ord)
 • Författare:
 • Staffan Engström
 • Tobias Persson

Litteraturanvisning

T. Burton m.fl., Wind Energy Handbook ( 2001);
E. Hau, Windkraftanlagen ( 2:a upplagan 2006);
B. Södergård, Nya vindkraftboken ( 4:e upplagan 1980);
T. Wizelius, Vindkraft i teori och praktik ( 2:a upplagan 2007).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, vindkraftverk. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vindkraftverk