AIDA-modellen (engelska Attention, Interest, Desire, Action), AIDA-formeln

(7 av 50 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?