AIDA-modellen (engelska Attention, Interest, Desire, Action

(10 av 56 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
  • Författare:
  • Rosman Jahja