antiʹken, benämning på tidsperioden ca 800 f.Kr.–500 e.Kr

(11 av 79 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
  • Författare:
  • Jerker Blomqvist

Historisk översikt

Under Greklands arkaiska tid (700–480 f.Kr.) började en urbanisering, och den typiska grekiska stadsstaten fick sin form. Grekiska kolonier grundades längs Medelhavets och Svarta havets kuster. Den klassiska tiden (480–330 f.Kr.) utgjorde höjdpunkten inom konst, litteratur och filosofi. Maktkampen mellan småstaterna slutade med att de blev lydstater under kungariket Makedonien. Den hellenistiska tiden (330–30 f.Kr.) inleddes med Alexander den stores erövring av perserriket, där greker bosatte sig

(72 av 516 ord)
  • Författare:
  • Jerker Blomqvist

Miljö

Människan har alltid åstadkommit förändringar i sin närmiljö; exempel står att finna även under epoker tidigare än den traditionellt antika. På 3000-talet f.Kr uppstod de första jordbrukande högkulturerna i Främre Orienten. Försaltningsprocesser som varaktigt utarmat södra Mesopotamiens

(38 av 278 ord)
  • Författare:
  • Ingela Wiman

Fortlevnad

Vid flera tillfällen i Europas historia har man betraktat medeltidens inbrott som den antika kulturens undergång och medvetet strävat efter att återuppliva antiken

(22 av 164 ord)
  • Författare:
  • Jerker Blomqvist

Litteraturanvisning

Historisk översikt:
H. Montgomery, Medelhavsvärldens historia till omkring 400 e.Kr. (1978); The Oxford History of the Classical World (1986).
Miljö:
C. Fries och J. Fries, Flyktig jord (1981);
J.D. Hughes, Ecology in Ancient Civilizations (1975);
R. Meiggs, Trees and Timber in the Ancient Mediterranean World (1982);
E. Tengström, The Early Roman Empire in the Perspective of Human Ecology, Humanekologiska skrifter 2 (1983).