doktorspromotion (av latin promoʹveo ’befordra’), den högtidliga akt vid universitet och högskolor då doktorander som avlagt doktorsexamen promoveras till doktor. Promotionen är

(22 av 163 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
  • Författare:
  • Nils Stjernquist

Litteraturanvisning

E.L. Backman, Doktorspromotioner i Uppsala förr och nu (1927);
Bror Olsson, Doktorspromotioner i Lund (1947).