dragspel, dragharmonika, handklaver, samlingsbeteckning för en grupp musikinstrument (fritungeinstrument) med höger

(10 av 36 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
  • Författare:
  • Mogens Ellegaard

Historia

År 1822 konstruerade Friedrich Buschmann i Berlin det första egentliga dragspelet med fritungor, bälg och knappar. Hans s.k. Handäoline hade ett

(21 av 151 ord)

Principer för manualerna

Diskantsidan

Pianodragspelets diskantklaviatur utgör en förminskning av pianots vita och svarta tangenter. Antalet tangenter är normalt 41, större modeller kan ha 45 tangenter. Pianodragspel

(22 av 164 ord)

Bassidan

Det traditionella dragspelet har för vänsterhanden en s.k. standardbasklaviatur med upp till 120 knappar ordnade i sex vertikala rader. Knapparna i rad fem och sex utgör det egentliga basverket och ger upprepningar av tolv

(34 av 244 ord)

Andra dragspelstyper

Concertina är ett litet sexkantigt dragspel, patenterat av Charles Wheatstone i London 1829 och byggt i olika tonlägen från sopran

(19 av 139 ord)
  • Författare:
  • Sven Berger
  • Mogens Ellegaard

Litteraturanvisning

Birgit Kjellström m.fl., Dragspel (1976).